Một người khỏe, hai người vui

Ông chủ đoàn xiếc nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc trên đường phố: Một con vịt nhảy nhót trên chiếc nối úp ngược. Ông ngạc nhiên vô cùng ... Continue Reading →