Tóc tết lãng mạn

Tóc tết lãng mạn

Nếu vào mùa hè, tóc tết và búi cao được sử dụng nhiều thì các cô dâu mùa xuân lại đặc biệt say mê tóc tết và thả bồng phía sau.

Tóc búi thấp cài trâm