Wednesday, June 29, 2022
Google search engine
Home4 kiểu tóc hè dễ thương không nên chối từChải tóc mượt mà, lấy 3 chỏm tóc ở trên đình đầu.

Chải tóc mượt mà, lấy 3 chỏm tóc ở trên đình đầu.

Kiểu 4:
Chải tóc mượt mà, lấy 3 chỏm tóc ở trên đình đầu.
Kiểu 2:
Tết tóc 3 khoảng chiều dài 15 phân theo hình vẽ, sau đó lấy thêm ít tóc 2 bên mai buộc chung lại.
- Advertisment -
Google search engine

Most Read