Wednesday, June 29, 2022
Google search engine
Home4 kiểu tóc hè dễ thương không nên chối từTết tóc 3 khoảng chiều dài 15 phân theo hình vẽ, sau đó lấy thêm ít tóc 2 bên mai buộc chung lại.

Tết tóc 3 khoảng chiều dài 15 phân theo hình vẽ, sau đó lấy thêm ít tóc 2 bên mai buộc chung lại.

Kiểu 4:
Tết tóc 3 khoảng chiều dài 15 phân theo hình vẽ, sau đó lấy thêm ít tóc 2 bên mai buộc chung lại.
Chải tóc mượt mà, lấy 3 chỏm tóc ở trên đình đầu.
Lấy một ít tóc đã buộc lại và lộn ngược vào bên trong.
- Advertisment -
Google search engine

Most Read