Wednesday, October 28, 2020

Thiệp cưới Phạm Quỳnh Anh

Thiệp cưới ca sĩ Đoan Trang

Với thiệp cưới Phạm Quỳnh Anh chọn mẫu thiệp có in hình như tấm phong bì với dấu bưu điện ghi ngày tháng, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Thiệp cưới của Hoa hậu Jennifer Phạm
Thiệp cưới hotgirl Quỳnh Chi