Home Cùng bạn gái học cách tết tóc nữ tính cực xinh Buộc 2 dải tóc thành một và cố định bằng dây chun và ghim cài tóc.

Buộc 2 dải tóc thành một và cố định bằng dây chun và ghim cài tóc.

Lấy một nhóm tóc nhỏ sát tai và chia thành 3 dải tóc và tết theo thứ tự như trong hình.

Buộc 2 dải tóc thành một và cố định bằng dây chun và ghim cài tóc.

Lấy một nhóm tóc nhỏ sát tai và chia thành 3 dải tóc và tết theo thứ tự như trong hình.
Thêm chiếc cặp nơ xinh xắnnữa là bạn đã hoàn thành rồi nhé! Chúc bạn thành công!!