Home Cùng bạn gái học cách tết tóc nữ tính cực xinh Với phần tóc bên trái, bạn lấy 1 dải tóc nhỏ và xoắn nhẹ rồi vòng ra sau đầu.

Với phần tóc bên trái, bạn lấy 1 dải tóc nhỏ và xoắn nhẹ rồi vòng ra sau đầu.

Lấy một nhóm tóc nhỏ sát tai và chia thành 3 dải tóc và tết theo thứ tự như trong hình.

Với phần tóc bên trái, bạn lấy 1 dải tóc nhỏ và xoắn nhẹ rồi vòng ra sau đầu.

Thêm chiếc cặp nơ xinh xắnnữa là bạn đã hoàn thành rồi nhé! Chúc bạn thành công!!