Home Đông Nhi sung sướng được Ông Cao Thắng cầu hôn bằng nhẫn kim cương? Không ngờ “xính lễ” do Ông Cao Thắng kỳ công chuẩn bị lại rơi vào tay Đông Nhi

Không ngờ “xính lễ” do Ông Cao Thắng kỳ công chuẩn bị lại rơi vào tay Đông Nhi

Ông Cao Thắng thành tâm khấn vái cho những “ý nguyện” của mìnhđược thành công tốt đẹp

Không ngờ “xính lễ” do Ông Cao Thắng kỳ công chuẩn bị lại rơi vào tay Đông Nhi

Ông Cao Thắng thành tâm khấn vái cho những “ý nguyện” của mìnhđược thành công tốt đẹp
Và cô quyết định chính mình sẽ cầu hôn Ông Cao Thắng khiến anh chàng tròn mắt

@HangDoSg Con đường Giáng Sinh đẹp nhất Sài Gòn và xóm...

Con đường giáng sinh đẹp nhất sài gòn Trang trí giáng sinh đẹp mắt mừng Chúa sinh ra đời đã trở thành truyền thống...

Follow us