Wednesday, February 26, 2020
Home Đông Nhi sung sướng được Ông Cao Thắng cầu hôn bằng nhẫn kim cương? Ông Cao Thắng thể hiện vẻ kiêu kỳ khi được Đông Nhi đeo nhẫn.

Ông Cao Thắng thể hiện vẻ kiêu kỳ khi được Đông Nhi đeo nhẫn.

Ông Cao Thắng thành tâm khấn vái cho những “ý nguyện” của mìnhđược thành công tốt đẹp

Ông Cao Thắng thể hiện vẻ kiêu kỳ khi được Đông Nhi đeo nhẫn. Vì tay phải không vừa nên anh chàng phải chuyển sang tay trái

Và cô quyết định chính mình sẽ cầu hôn Ông Cao Thắng khiến anh chàng tròn mắt
Vẻ mặt rất “hớn” của Đông Nhi khi cầu hôn Ông Cao Thắng
- Advertisement -