Home Đông Nhi sung sướng được Ông Cao Thắng cầu hôn bằng nhẫn kim cương? Vẻ mặt rất “hớn” của Đông Nhi khi cầu hôn Ông Cao Thắng

Vẻ mặt rất “hớn” của Đông Nhi khi cầu hôn Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng thành tâm khấn vái cho những “ý nguyện” của mìnhđược thành công tốt đẹp

Vẻ mặt rất “hớn” của Đông Nhi khi cầu hôn Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng thể hiện vẻ kiêu kỳ khi được Đông Nhi đeo nhẫn.
Vẻ mặt rất “hớn” của Đông Nhi khi cầu hôn Ông Cao Thắng
- Advertisement -