Home Hải Băng diện váy xuyên thấu Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim diễn cặp cùng Lương Thế Thành.

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim diễn cặp cùng Lương Thế Thành.

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim diễn cặp cùng Lương Thế Thành.

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim đóng vai chính trong ‘Bay vào cõi mộng’. Cô diễn cặp cùng Lương Thế Thành.

Hải Băng diện váy xuyên thấu