Home Hình ảnh đầu tiên của Diễm Hương tại Miss Universe Diễm Hương đã có măt tại Las Vegas.

Diễm Hương đã có măt tại Las Vegas.

Diễm Hương đã có măt tại Las Vegas,

Sau gần 1 ngày bay, Diễm Hương đã có măt tại Las Vegas, ngay khi đến nơi cô đã liên lạc về Việt Nam để thông báo tình hình của mình.

Diễm Hương vẫn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc thi với tinh thần cao.