Home Mỹ nhân thời 7x hội ngộ tại TP HCM Mai Thu Huyền và em gái Mai Thu Trang thừa hưởng đôi mắt và sống mũi rất giống mẹ (giữa).

Mai Thu Huyền và em gái Mai Thu Trang thừa hưởng đôi mắt và sống mũi rất giống mẹ (giữa).

Băng Châu và Huệ Văn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Mai Thu Huyền và em gái Mai Thu Trang thừa hưởng đôi mắt và sống mũi rất giống mẹ (giữa).

Người đẹp Tăng Huệ Văn
Mỹ nhân thời 7x hội ngộ tại TP HCM