Home Ngắm những trang sức hình rắn đắt giá Chiếc vòng tay Glam bọc vàng ở trong và nạm kim cương, đá quý ở ngoài, giá 7.500 đô la.

Chiếc vòng tay Glam bọc vàng ở trong và nạm kim cương, đá quý ở ngoài, giá 7.500 đô la.

Đồng hồ Bulgari Serpenti đã trở nên quá nổi tiếng.

Chiếc vòng tay Glam bọc vàng ở trong và nạm kim cương, đá quý ở ngoài, giá 7.500 đô la.

Đồng hồ Bulgari Serpenti đã trở nên quá nổi tiếng.
Vòng tay Judith Jack