Home Ngắm những trang sức hình rắn đắt giá Nhẫn Daniela Swaebe Chất liệu vàng, đá quý với đôi mắt rắn là hai hạt kim cương

Nhẫn Daniela Swaebe Chất liệu vàng, đá quý với đôi mắt rắn là hai hạt kim cương

Đồng hồ Bulgari Serpenti đã trở nên quá nổi tiếng.

Nhẫn Daniela Swaebe
Chất liệu vàng, đá quý với đôi mắt rắn là hai hạt kim cương, giá 1.265 đô la.

Khuyên tai Sidney Garber
Nhẫn Colucci - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý
- Advertisement -