Home Ngắm những trang sức hình rắn đắt giá Nhẫn Colucci - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

Nhẫn Colucci – Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

Đồng hồ Bulgari Serpenti đã trở nên quá nổi tiếng.

Nhẫn Colucci
Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý, giá 24.000 đô la.

Nhẫn Daniela Swaebe Chất liệu vàng, đá quý với đôi mắt rắn là hai hạt kim cương
Nhẫn Anita Ko - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý