Home Ngắm những trang sức hình rắn đắt giá Nhẫn Colucci - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

Nhẫn Colucci – Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

Đồng hồ Bulgari Serpenti đã trở nên quá nổi tiếng.

Nhẫn Colucci
Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý, giá 24.000 đô la.

Nhẫn Daniela Swaebe Chất liệu vàng, đá quý với đôi mắt rắn là hai hạt kim cương
Nhẫn Anita Ko - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

@HangDoSg Con đường Giáng Sinh đẹp nhất Sài Gòn và xóm...

Con đường giáng sinh đẹp nhất sài gòn Trang trí giáng sinh đẹp mắt mừng Chúa sinh ra đời đã trở thành truyền thống...

Follow us