Home Ngắm những trang sức hình rắn đắt giá Nhẫn Anita Ko - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

Nhẫn Anita Ko – Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý

Đồng hồ Bulgari Serpenti đã trở nên quá nổi tiếng.

Nhẫn Anita Ko
Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý, giá 12.200 đô la.

Nhẫn Colucci - Chất liệu vàng trắng, kim cương, đá quý
Đồng hồ Vacheron Constatins được làm thủ công với giá ở mức vài chục ngàn đô la.