Home Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe Các họa tiết được thêu tay tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam.

Các họa tiết được thêu tay tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam.

Bộ quốc phục mà cô sẽ mặc trong đêm thi trang phục dân tộc.

Các họa tiết được thêu tay tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam.

Yếu tố môi trường cũng chính là thông điệp mà nhà thiết kế gửi gắm vào bộ trang phục.
Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe