Home Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe

Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe

Bộ quốc phục mà cô sẽ mặc trong đêm thi trang phục dân tộc.

Khán giả có thể tiếp tục bình chọn cho Diễm Hương, giúp cô có cơ hội vào bán kết tại địa chỉ: http://www.missuniverse.com/members/profile/652707/year:2012

Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe
Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe