Home Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe

Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe

Bộ quốc phục mà cô sẽ mặc trong đêm thi trang phục dân tộc.

Bộ ảnh do đạo diễn hình ảnh Vô Thường thực hiện, với sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Minh Lộc.

Quốc phục của Diễm Hương tại Miss Universe