thoitrang

Ảnh cưới : Có nhau trọn đời

Có ai ngờ đâu trong lần gặp mặt vô tình của buổi chiều hôm ấy mà hôm nay chúng mình lại nên duyên chồng vợ. Mình là Thu Trang, 25 tuổi, và anh xã của mình là Văn Thái, 29 tuổi. Có ai ngờ đâu trong lần gặp mặt vô tình của buổi chiều hôm […]