thoitrang

Cấm đỗ xe: Lỗi các bác, tội chúng em

CLB Gốc đa xôn xao khi nghe tin Hà Nội cấm đỗ xe ở 262 tuyến phố.   Một ông hỏi cụ lão nông: – Bác xem tivi có thấy các nước họ đều để xe ô tô ngoài đường? Đường rộng hơn 14m đậu hai bên, hẹp để một bên. Ta đã làm gì […]