thoitrang

Ai giỏi hơn ?

Trong 1 đại hội hàng không quốc tế, 1 người Mỹ hùng hồn tuyên bố: _ Hãy đưa cho tôi 1 cục sắt, tôi sẽ làm ra 1 chiếc Boing 767. Một  người Nhật đứng gần đó:  _Hãy đưa tôi 1 ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả 1 hệ thống thông tin […]