thoitrang

Ai lấy tiền của bố !

Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo: – Đứa nào lấy tiền trong túi của bố? Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa: – Sao anh không nghĩ là em lấy? – Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy! – Tại sao? – Bởi vì vẫn còn lại một […]