thoitrang

Ai phát âm đúng ?!?!?!

Tại một quán rượu Một anh vốn dân xứ Bắc bước vào quán rượu, chỉ vào một bình rượu ngâm thuốc và nói: – Bán cho tôi một lít rịu! Chủ quán: – Anh nói sai rồi, cái này gọi là rượu! Nhưng tôi gọi là rịu. Một người Hoa từ trong quán đi ra […]