thoitrang

Ăn trông nồi, ngồi trông … núi…

Cô Con gái trước khi về nhà chồng được bà mẹ căn dặn rằng: – Về bên ấy con phải giữ gìn ý tứ, ăn coi nồi , ngồi coi hướng nghe con . Cô con gái vâng vâng dạ dạ . Nhưng chưa đầy một tháng thì bà sui trai qua than phiền với […]