thoitrang

” Áo dài” dạy em !!!

Tiếng của 1 AD dạy em gái: _- Con gái gi`mà cứ tối ngày chạy long nhong ngoài đường không hà, vào nhà học bài mau lên! Lát nữa tao mà đi chơi về mà mày chưa làm bài xong thì chết với tao đó Một AD quát em: _- Đã là con gái thì […]