thoitrang

Hương Giang giản dị tại Hà Nội

Là đại sứ chương trình ‘Thêm màu sắc vào cuộc sống’, sáng nay 15/9, Hoa hậu Hương Giang đã cùng 1.000 sinh viên, hơn 500 tình nguyện viên tham gia hoạt động sơn lại Đại học Đông Dương (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội), Bảo tàng lịch sử Việt Nam và khu dân cư […]