thoitrang

Kêu chó bằng bố

Một hôm, cô ta ngồi ở cửa vuốt ve con chó bông bên cạnh. Có ba chàng thanh niên đi qua. Một cậu đố: – Tao đố đứa nào làm cho con bé kia cười được thì tao mất một chầu nhậu. Có một cậu nhận lời, đến trước cô gái, quỳ lạy con chó: […]