vmode

Bới tóc cho dạ tiệc

Kiểu bới trể xuống dưới tai này các bạn nữ khỏi phải lo mái tóc mất đẹp vì đội mũ bảo hiểm. Chia tóc làm đôi theo chiều ngang. Bím phần tóc trên lại qua một bên. Cuộn tròn lại, dùng kẹp tăm cố định. Bím phần tóc phía dưới lại. Kéo sang bên tóc […]