thoitrang

Bợm nhậu và tài xế

Một bợm nhậu không thể lái xe về nhà được vì quá xỉn. Một người bạn gọi taxi cho anh ta. Tài xế taxi hỏi:

– Anh ở số nhà bao nhiêu?