thoitrang

Bậc thầy nói khoác

Bậc thầy nói khoác

Vùng nọ có tên nhà giàu lúc nào cũng vênh vang tự đắc cho là trong thiên hạ không ai lắm của và thông minh bằng mình. Một hôm nhà có giỗ, khách được mời lại phỉnh phờ làm gã nhà giàu càng kiêu hãnh. Ðể chứng thực trước mọi người đang ăn uống, hắn […]