thoitrang

Bài phát biểu 20 phút

Ông giám đốc công ty cần phát biểu trong buổi lễ cuối năm và ông nhờ cô thư ký của mình viết hộ bài phát biểu ấn tượng dài khoảng 20 phút. Khi trở về từ buổi lễ, ông giám đốc trông rất cáu kỉnh: – Sao cô lại soạn một bài phát biểu dài […]