thoitrang

Những mánh lừa bán trái cây lưu động ở Sài Gòn

Những mánh lừa bán trái cây lưu động ở Sài Gòn

Để thu hút người đi đường chú ý đến các xe trái cây lưu động, người bán đã dùng những mánh khóe trên các bảng giá bán. Đến khi cân ký, mua xong, người mua mới tá hỏa vì mình bị lừa. Đã vào cuối mùa vụ, nguồn cung các loại trái cây giảm nhiều […]