thoitrang

Bán thuốc theo toa.

Một phụ nữ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một liều thuốc ngủ cực mạnh. Người bán cẩn thận hỏi: – Bà mua thuốc này làm gì vậy? – Để giết chồng tôi. – Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết chồng được! Người đàn bà bèn đưa ra một bức ảnh […]