thoitrang

Bần tiện gặp nhau

Hai gã bần tiện gặp nhau giữa đường. Một gã rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói: – Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hư. Gã kia thản nhiên đáp: – Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác […]