thoitrang

Bánh cưới trang trí với hoa

Bạn có thể hình dung chiếc bánh cưới ban đầu chỉ là một một chiếc bánh bông lan được quét kem màu trắng có 3 tầng được xếp chồng lên nhau