thoitrang

Bánh ú tro – hương vị Tết Đoan Ngọ phố Hội

Bánh ú tro – hương vị Tết Đoan Ngọ phố Hội

Khắp các nơi ở Quảng Nam, rồi ra đến Đà Nẵng, cứ tới ngày Tết Đoan Ngọ, lại nghe hàng rong lanh lảnh rao mời: “Bánh ú tro đây! Bánh ú tro Hội An đây!…”. Món bánh ngày Tết diệt sâu bọ mang “thương hiệu” phố Hội bao giờ cũng hấp dẫn người mua.   […]