thoitrang

Lạ kỳ pháo đất nổ ầm ầm giữa thủ đô

Lạ kỳ pháo đất nổ ầm ầm giữa thủ đô

Những quả pháo đấtkhủng nhất được nặn và biểu diễn tại Bảo tàng dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong sáng nay 8.2 nặng đến 45 kg. Nằm trong chương trình Ngày hội các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng dân tộc học, các nghệ nhân pháo đất […]