thoitrang

Báo thức

Chồng nói với vợ: – Em cho anh thu giọng hát của em vào điện thoại anh nhé. – Để làm gì thế, anh yêu? – Bình thường anh cài nhạc báo thức, nhưng nhạc réo hoài anh vẫn không dậy nổi. Bữa nay chắc cài giọng của em, đảm bảo anh phải dậy liền. […]