thoitrang

Diệu Hương chưa cưới đã mang bầu

Mới ăn hỏi ngày 19/12, nhưng nữ diễn viên “Cầu vòng tình yêu” đã thông báo: “Ngay sau ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi có tin vui là bé Chuối Đậu”. Lấy chồng hóa ra chẳng khó, chỉ cần một bát chuối đậu đúng lúc, hay còn điều gì khác để “cô gái giờ […]