thoitrang

6 vi chất giúp ngăn bức xạ máy tính

6 vi chất giúp ngăn bức xạ máy tính

Máy tính là vật bất li thân của dân văn phòng. Vậy làm thế nào để ngăn được bức xạ máy tính? Dưới đây là 6 chất có thể giúp bạn ngăn bức xạ máy tính. Dân văn phòng mỗi ngày phải đối diện với máy tính trong thời gian rất dài, không chỉ có […]