thoitrang

“Dám mang đồ giả biếu ông”…

“Cùng là dân Việt với nhau mà mình cũng tự thấy phục người Việt mình thật”…   … Ông Dậu cứ tấm tắc mãi khi sáng nay vác cái hộp bánh in toàn tiếng Tây mang sang khoe mấy bác cháu tôi. Cũng lạ! Nhà ông Dậu, toàn thể gia tộc có mỗi mình ông […]