thoitrang

Bí Mật Khủng Khiếp

Chú bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông? Khách qua đường: Lại đây, tao lấy một tờ. (Đọc qua một hồi) Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ? Chú bé bán báo: Đó […]