thoitrang

Bình chọn người đẹp nhất

Đi học về, hai cậu bé sinh đôi líu lo báo tin vui với mẹ: – Mẹ ơi! Mẹ đã đoạt giải “Người mẹ đẹp nhất” ở lớp con. – Ồ, mẹ rất vui. Thế lớp con bình chọn như thế nào? – Bỏ phiếu ạ! Không ai nhận được hơn một phiếu, ngoài mẹ. […]