thoitrang

Bia đá ghi vua Hùng thọ gần 700 tuổi, có 60 vợ

Bia đá ghi vua Hùng thọ gần 700 tuổi, có 60 vợ

Nhiều người đến khu du lịch Đồng Xanh, tỉnh Gia Lai “ngã ngửa” vì một bia đá ở đây ghi vua Hùng (húy là Lang Liêu Lang) thọ đến gần 700 tuổi, có 60 vợ. Nhầm lẫn chết người Khu du lịch Đồng Xanh trực thuộc công ty cổ phần du lịch văn hóa Gia […]