thoitrang

Giàu hơn

Một anh chàng than vãn với bạn: – Tôi thông minh hơn hắn ta, đẹp trai hơn, tốt bụng hơn, vậy mà nó lại giàu hơn tôi. Ông trời thật là bất công. – Anh nói sao ấy chứ, tôi thấy anh giàu hơn hắn nhiều. – Ngay cả nhà tôi còn không có thì […]