thoitrang

Buôn mây bán gió

Nom thấy cảnh gió thu xao xác người ta dễ buồn lắm! Nhất là lại có tuổi, bà Tí thấy buồn buồn sao đó… Đúng lúc ấy, bà Mão lại sang buôn chuyện, từ đầu ngõ, bà ấy đã bô bô: – Đúng là “một người làm quan, cả họ được nhờ”, cái xóm mình […]