thoitrang

Lãnh đạo Vũ Thư: Không ấu trĩ để cổ vũ đa thê

‘Tấm biển này là không có thật và huyện cũng chưa bao giờ treo 1 tấm biển giống như thông tin trên các diễn đàn đã đưa ra, có thể đó chỉ là những kỹ xảo của photoshop’ -Phó chủ tịch huyện Vũ Thư khẳng định. Ngày 26/4, nhiều tờ báo chỉ dẫn nguồn từ […]