thoitrang

Teen mắc bệnh… “cầm nhầm”

Teen mắc bệnh… “cầm nhầm”

Nhân lúc người bán hàng lơ là, Ngọc Mai nhanh chóng chộp lấy chiếc hộp đựng bút bỏ túi rồi ra về như chẳng có chuyện gì. Hành động như kiểu của Mai là thói quen xấu trong một bộ phận giới trẻ hiện nay… Hỉ hả vì được… “cầm nhầm” Ngọc Mai (Tây Hồ, […]